Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей

  • Круліковський О. В.
  • Галюк С. Д.
  • Політанський Л. Ф.

Анотація

В роботі виокремлено базові критерії, яким повинні відповідати хаотичні системи для їх застосування при побудові криптографічних додатків. Показано, що для правильної оцінки потужності множини ключів, необхідно уникати значень параметрів за яких мають місце нехаотичні режими, що можна досягнути використанням багатовимірних відображень. Вказано шляхи збільшення періоду хаотичних систем при їх програмній і програмно-апаратній реалізації в умовах обмеженої прецизійності обчислень. Для багатомірних варіантів сімейств відображень Лоці та гіперхаотичної системи Тратаса встановлено існування хаотичних режимів неперервних за параметрами керування.

Ключові слова: хаотичні системи, простір ключів, рівномірний розподіл, періодичність розв’язків

Номер
Розділ
Статті