Модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання в умовах відсутності апріорної інформації про характер BigData

  • Ткачов В. М.

Анотація

Розглянуті питання функціонування інфокомунікаційних систем з огляду на проблему передачі великих масивів даних. Проаналізована базова модель підсистеми проміжного зберігання даних та вказані шляхи її модифікації для уніфікації при вирішенні задачі створення модульних систем передачі даних. Актуалізовано застосування методики раннього виявлення розладнань на основі гарантованого еліпсоїдального оцінювання до моделі підсистеми проміжного зберігання. Виконана модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання.

Ключові слова: проміжне зберігання, апріорна інформація, BigData, інфокомунікаційна система

Номер
Розділ
Статті