Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством

DOI: 10.31673/2412-4338.2018.045361

  • Собчук В. В. (Sobchuk V. V.) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
  • Мусієнко А. П. (Musiienko A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ільїн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проведено аналіз застосування ієрархічного підходу для організації засобів забезпечення функціональної стійкості. Запропоновано використовувати функції взаємодії між рівнями ієрархії автоматизованої системи управління підприємством, де в ролі аргументів використовуються значення інших функцій, що надаються цьому рівню нижніми рівнями або реалізовані в ньому самому. Показано, що така організація засобів забезпечення функціональної стійкості дозволяє: скоротити час реакції системи на виникаючі відмови; проводити зміни в засобах забезпечення функціональної стійкості в процесі накопичення знань про відмови.

Ключові слова: функціональна стійкість, автоматизована система управління підприємством, зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори.

Список використаної літератури
1. Mashkov V. A. Self-checking and Self-diagnosis of Module Systems on the Principle of Walking Diagnostic Kernel / V. A. Mashkov, O. V. Barabash // Engineering Simulation. – Amsterdam: OPA, 1998. Vol. 15. pp. 43-51.
2. Саланда І. П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко // Системи управління, навігації та зв'язку». – 2017. – Вип. 1 (41). – С. 122-126.
3. Саланда І. П. Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях / І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2 (42). – С. 99-106.
4. Pashynska N. A decision tree in a classification of fire hazard factors / N. Pashynska, V. Snytyuk, V. Putrenko, A. Musienko // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies. –2016. – № 5/10(83). – P. 32-37.
5. Барабаш О. В. Забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж на основі розробки методу протидії DDoS-атакам / О. В. Барабаш, Н. В. Лукова-Чуйко, А. П. Мусієнко, В. В. Собчук // Сучасні інформаційні системи. –2018. – Т 2. – № 1. – С. 56-64.
6. Барабаш О. В. Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем / О. В. Барабаш, Н. В. Лукова-Чуйко, А. П. Мусієнко, О. Ю. Ільїн // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1 (58). – С. 11-18.
7. Musienko A. P. Diagnostic model of wireless sensor network based on the random test of checks / A. P. Musienko, O. V. Barabash, N. V. Lukova-Chuiko, I. P. Salanda // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. – VI (18), Issue 158, Budapest, Hungary, pp. 25-28.
8. Barabash O. Information Technology of Targeting: Optimization of Decision Making Process in a Competitive Environment / O. Barabash, G. Shevchenko, N. Dakhno, O. Neshcheret, A. Musienko // International Journal of Intelligent Systems and Applications. ‒ Hong Kong: MECS Publisher, 2017.. – Vol. 9. – № 12. – P. 1-9.

Номер
Розділ
Статті