Побудова діагностичної матриці як компоненти розробки інтелектуальної виробничої системи

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.036370

  • Пальчевський Б. О. (Palchevskyі B. O.) Громадська організація «Східноєвропейське наукове товариство», м. Луцьк
  • Крестьянполь Л. Ю. (Krestyanpol L. Yu.) Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Анотація

Основна тенденція у розвитку пакувального виробництва полягає в поступовому переході від інтегрованих комплексів, що базуються на широкому застосуванні гнучких засобів автоматизації, до використання виробничих систем штучного інтелекту. Це передбачає поліпшення контролю і управління промисловим обладнанням шляхом впровадження методів аналізу великих масивів даних, принципів штучного інтелекту для автоматичної оптимізації виробничого процесу, та з метою самодіагностики виробничих систем. Для забезпечення ефективності систем використовують цифрові технології, які дозволяють створити спеціальні бази даних опису їх станів функціонування і здійснити аналіз даних для визначення джерел, що призводять до втрати ефективності. У даній статті основна увага приділяється розробці рішення інтелектуалізації технологічних систем пакувального виробництва шляхом аналізу діагностичної матриці симптомів об’єкта.

Ключові слова: інтелектуальні виробничі системи, цифрові технології, діагностична матриця, інтелектуальні системи керування.

Список використаної літератури
1. Banaszak Z.A., Zaremba M.B. Project-driven planning and scheduling support for virtual manufacturing // Journal of Intelligent Manufacturing. 2006. № 6 (17). P. 641-651.
2. Gola A., Świć A., Kramar V. A multiple-criteria approach to machine-tool selection for focused flexible manufacturing systems // Management & Production Engineering Review. 2011. № 2 (4). P. 21 – 32.
3. Gaines B.R., Norrie D.H. Knowledge Systematization in the International IMS Research Program // Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics Intelligent Systems for 21st Century. Germany, 1995. P. 958-963.
4. Groover M.P., Zimmers E.W. CAD/CAM: computer-aided design and manufacturing. New Jersey: Prentice-Hall, 1984. 528 p.
5. Palchevsky B., Swic А., Krestianpol H., Computer integrated designing of flexible manufacturing systems. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. 376 p.
6. Palchevskyi В., Swic A., Krestyanpol H. Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping // Advances in Science and Technology Research Journal, 2018. № 2(12). P. 6–10. DOI: 10.12913/22998624/92093
7. Palchevskyi B., Krestianpol O., Krestianpol L. Principles of designing and developing intelligent manufacturing systems of packaging // Machines, technologies, materials, International journal for science, technics and innovations for the industry. Sofia: Union of Mechanical Engineering “Industrie 4.0”, 2017. P.515-519.
8. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація та управління / Л.С. Ямпольський та ін. Житомир: ЖДТУ, 2010. 786 с.
9. Gola A., Świć. A. Design of FFMS Storage Subsystem Using Computer Simulation Method. Actual Problems of Economics / Актуальні Проблеми Економіки 2013, 4(142), С. 312-318.
10. Guldentops Е. Board Brefing on IT Governance. USA: IT Governance Institute , 2003. 236 p.
11. Goldman S.L. Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer / S.L. Goldman, R.N. Nagel, K. Preiss. N.Y: Van Nostrand Reinhold, 1995. 640 р.
12. Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H., Marik V. Intelligent Systems for Manufacturing -Multi-agent systems and virtual organizations. IFIP: Kluwver Academic Publishers, 1998. P. 137-140.
13. Nilsson N.J. Principles of Artificial Intelligence. Palo Alto, CA: Tioga, 1980. P. 131-140.
14. Russell S.J., Norvig P. Artificial Intelligence. A Modern approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1995. 1408 p.
15. Schwaninger M., Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
16. Tolio T. Design of Flexible Production Systems. Methodologies and Tools. Springer-Verlag, Berling-Heidelberg, 2009.
17. Пальчевський Б.О. Застосування цифрових моделей в інтелектуальних пакувальних системах // Збірник наукових праць V Міжнародної ун-т конференції ТК-2018 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів». Луцьк, 28-30 травня 2018, С. 3-5.

Номер
Розділ
Статті