Концепція розвитку підсистеми передавання мультимедійних повідомлень IMS

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.048189

  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ткаленко О. М. (Tkalenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Тушич А. М. (Tushych A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Чорна В. М. (Chorna V. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Нікітенко О. Р. (Nikitenko O. R.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Зростання кількості послуг для абонентів у мережах мобільного зв'язку призводить до зростання кількості однакових функцій, які дублюються на вузлах серверів, що обслуговують ці послуги. Ці фактори, а також потреба в інтеграції сервісів, що комбінують гетерогенні медіа-середовища, обумовлюють актуальність задачі уніфікації платформи побудови послуг.
Досліджені передумови виникнення концепції IP Multimedia Subsystem (IMS), визначені стратегія та концепція розвитку IMS різними операторами як стільникового, так і проводового зв’язку в залежності від профілю їх бізнесу та інших умов. Проведено аналіз актуальних послуг, які доцільно реалізовувати на платформі IMS та впроваджувати на мережах операторів. Визначено, що перспективним напрямком розвитку операторів мобільного зв’язку є конвергенція. Зокрема, в межах надання послуг та сервісів конвергенція проводиться з метою мінімізації відтоку телефонного трафіку в інші мережі та запуску нових послуг мультимедіа, в межах оптимізації інфраструктури – з метою зменшення експлуатаційних витрат, розширення номенклатури послуг у сторону мультимедіа. Визначено характеристики трафіку, який генерується різними мультимедійними послугами, загальний підхід до параметризації мультимедійного трафіку. Використовується представлення мультимедійного трафіку деякої послуги у вигляді випадкового процесу. Виділено параметри, які можна використати для опису відповідного сервісу протягом одного сеансу зв’язку з абонентом сервісу: максимальна кількість блоків інформації, яку відповідний сервіс генерує за одиницю часу, пікове значення трафіку, мінімальне значення трафіку, коефіцієнт пакетності трафіку, середня тривалість піка. Ці параметри можна використовувати для опису сервісу протягом одного сеансу зв'язку з абонентом сервісу. Побудована математична модель, яка описує трафік, визначено ключові залежності.

Ключові слова: сервіс, платформа IMS, інформаційна система, клієнт, моделювання, протокол IP, конвергентна архітектура.

Список використаної літератури
1. Гольдштейн, Б.С. Протокол SIP / Б.С. Гольдштейн, А.А. Зарубин, В.В.Саморезов; Серия «Телекоммуникационные протоколы». – СПб. : БХВ – СПб, 2005.
2. Тарбаєв С.І. Проектування інфокомунікаційних мереж: навчальний посібник, підготовлений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з кредитно-модульною організацією навчального процесу / С.І. Тарбаєв, К.О. Домрачева, В.Ф. Заїка, М.П. – Київ, ННІТІ ДУТ, 2019.
3. Атцик А.А. Протокол Megaco/H.248 / А.А. Атцик, А.Б. Гольдштейн, Б.С. Гольдштейн; Серия «Телекоммуникационные протоколы». – СПб.: БХВ – СПб, 2009.
4. Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник. – Львів, «Магнолія 2006», 2017.
5. Гольдштейн Б.С. Сети NGN. Оборудование IMS: учебное пособие / Б.С. Гольдштейн, В.Ю. Гойхман, Н.Г. Сибирякова, Ю.В. Столповская. – СПб.: Изд-во «Теледом» ГОУВПО СПбГУТ, 2010.

Номер
Розділ
Статті