Розробка імітаційної моделі процесу розрахунку і коригування безпечної польотної траєкторії безпілотного літального апарату

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.048794

  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Волошин Д. Г. (Voloshyn D. G.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
  • Давидов В. В. (Davydov V. V.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
  • Бречко В. О. (Brechko V. О.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Анотація

Стаття присвячена опису розробленої імітаційної моделі процесу розрахунку і коригування безпечної польотної траєкторії безпілотного літального апарату. Основною відмінною особливістю представленої моделі є облік сигналів радіолокаційних станцій при визначенні та коригуванні місцеположення апарату в просторі в умовах автономного польоту і адаптація маршруту, виходячи з можливих перешкод і відхилень. Це дозволить підвищити безпеку польотної траєкторії безпілотного літального апарату.
У статті проведено аналіз основних підходів методів планування шляху в просторі. Зроблено висновок про недоліки двовимірного подання і візуалізації. В імітаційній моделі представлена тривимірна візуалізація розрахункової траєкторії виконання польотного завдання безпілотним літальним апаратом. Імітаційна модель об'єднує рішення підзадач: а) моделювання тривимірного середовища з перешкодами; б) побудова шляху безпілотного літального апарату в такому середовищі з обходом перешкод. Моделювання місій за допомогою програмного комплексу проводиться послідовно, крок за кроком.
В результаті моделювання: розроблений спеціальний графічний інтерфейс введення вхідних даних і виведення результатів; розроблений блок підпрограм моделювання простору виконання польотного завдання з урахуванням місця розташування і сигналів засобів зовнішнього впливу (наприклад, радіолокаційних станцій); розроблений блок підпрограм моделювання розрахунку і візуалізації траєкторії польоту. Програмний комплекс побудований в середовищі Delphi за модульним принципом. У статті описані функціональна структура комплексу, порядок роботи кожного функціонального модуля, окремо обговорюється структура графічного інтерфейсу комплексу. Проілюстрований приклад розрахунку і коригування безпечної польотної траєкторії безпілотного літального апарату.

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, імітаційна модель, безпека, траєкторія польоту.

Номер
Розділ
Статті