Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів

  • Беркман Л. Н.
  • Жебка В. В.

Анотація

Розглянуто модель однолінійної системи обслуговування. Встановлено параметри, які дозволяють кількісно оцінити якість структурної схеми, визначаючи оптимальну структуру мережі передачі інформації для різної кількості абонентів і спектра послуг, які надаються. Досліджено час затримки проходження інформації з врахування структури мережі з комутацією пакетів. Встановлено залежність часу затримки від інтенсивності надходження вимог при заданій продуктивності, від продуктивності системи передачі інформації при різних інтенсивностях надходження вимог та від вартості.

Ключові слова: однолінійна система обслуговування, мережа передачі інформації, оптимальна структура, час затримка інформації, комутація пакетів
Номер
Розділ
Статті