МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ ВІД ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ В МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ 5G

DOI: 10.31673/2412-4338.2022.041424

  • Хлапонін Ю. І. (Khlaponin Yu. I.) Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
  • Власенко М. М. (Vlasenko M. M.) Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
  • Касім Н. Х. (Qasim N. H.) Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Анотація

Сучасні мережі зв'язку, що поєднують в собі засоби прийому доставки і обробки інформації, стали невід'ємною частиною сучасного життя інформаційного суспільства. Одним з основних напрямків їх розвитку в даний час є реалізація концепції побудови Інтернету речей (IoT). Розвиток IoT включає в себе розробку як технологій отримання інформації і технологій, так і методів організації каналів зв'язку і мереж для передачі даних між елементами цих мереж. Особливості мереж IoT багато в чому визначаються особливостями прикладних завдань і сферою їх застосування. Ці особливості полягають як в способах отримання інформації та формування переданих повідомлень для їх передачі, так і в способі побудови самих мереж IoT. Однією з характерних особливостей мереж IoT є висока щільність пристроїв (мережевих вузлів). Слід зазначити, що розподіл щільності абонентів по планеті, континентах і навіть країнах вкрай нерівномірно. Практично в будь-якій країні світу є регіони з високою і низькою щільністю передплатників. Розумно припустити, що щільність мережі ІoT може мати різну щільність в різних регіонах і територіях, а також в різних умовах експлуатації. Перераховані вище особливості трафіку, а також структурні характеристики мережі IoT вимагають розробки моделей і методів, що дозволяють реалізувати функціонал IoT в різних умовах, а також забезпечити його співіснування з існуючими і майбутніми гетерогенними мережами зв'язку. Одним із найбільш популярних в зовнішніх IP-орієнтованих мережах є використання на практиці механізмів диференційованого обслуговування Diffserv. Метою роботи є забезпечення якості обслуговування Інтернету речей в мережі стандарту LTE/5G шляхом розробки та вдосконалення методів та моделей управління трафіком, які забезпечують максимально ефективне надання їм сервісів. Головна архітектурна особливість, запропонованої моделі, що відрізняє інтелектуальну систему управління від побудованої по «традиційній» схемі, пов’язана з підключенням механізмів зберігання й обробки знань для реалізації здатностей по виконанню необхідних функцій у неповно заданих (або невизначених) умовах при випадковому характері зовнішніх впливів.

Ключові слова: Diffserv, QoS, LTE, 4G/5G.

Список літератури
1. Abduramanov R., Kudryavtsev A. The method of quantile regression, a new approach to actuarial mathematics // 11th International Congress “Insurance: Mathematics and Economics” July 10 – 12, 2007, Piraeus, Greece. Book of Abstracts. P. 56–57.
2. Бешлей Г. В. Моделі та метод оптимального розподілу мережних ресурсів в програмно-конфігурованих гетерогенних мережах мобільного зв’язку: дис. доктора філософії: спец. 172. Львів: НУ «Львівська політехніка». - 2021. - 240 с.
3. Yun, D.-W.; Lee, W.-C. Intelligent Dynamic Spectrum Resource Management Based on Sensing Data in Space-Time and Frequency Domain. Sensors 2021, 21, 5261. https://doi.org/10.3390/s21165261
4. Anderson D. et al. A Practitioner’s Guide to Generalized Linear Models // CAS Discussion Paper Program. 2004. P. 1 –115.
5. Andrews D.F. A Robust Method for Multiple Linear Regression // Technometrics. 1974. Vol. 16. P. 523–531.
6. Karst O.J. Linear Curve Fitting Using Least Deviations // Journal of the American Statistical Association. 1958. Vol. 53. No. 281. P. 118–132.
7. Nameer Hashim Qasim, Yurii Khlaponin, Aqeel Mahmood Jawad, Haidar Mahmood Jawad, Oleksandr Nikitchyn / Devising a traffic control method for unmanned aerial vehicles with the use of gNB-IoT in 5G– Східно-Європейський Журнал передових технологій – 2022. – № 3/9 (117). – С.53–59.

Номер
Розділ
Статті