Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою

  • Цвілій О. О.

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та напрямки розвитку стандартів ISO27k систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). Зроблено систематизований огляд версій основних стандартів СУІБ. Показано місце та роль цих стандартів в системі оцінки відповідності України. Розглянуті питання гармонізації нормативно-правового забезпечення України щодо оцінки відповідності СУІБ за правилами та процедурами згідно міжнародних стандартів.

Ключові слова: система управління, інформаційна безпека, стандарти ISO27k, органи оцінки відповідності, сертифікація, акредитація

Номер
Розділ
Статті