Організація комплексного моніторингу ситуативного інформаційно- комунікаційного кластеру у кризовій ситуації

  • Комарова Л. О.

Анотація

У роботі розглянуті актуальні наукові проблеми розробки методологічного забезпечення організації комплексного моніторингу, управління процесами збору і обробки даних при апріорній невизначеності джерел інформації за їх просторовим розташуванням, часовими параметрами функціонування, складом, типом вихідної інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою отримання первинних даних, кількісного та просторово-часового розподілу споживачів результатів моніторингу в умовах інформаційної надмірності, значної динаміки зміни обстановки під час кризової ситуації.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційний кластер, моніторинг, управління процесами, апріорна невизначеність, джерело інформації, кризова ситуація

Номер
Розділ
Статті