Моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D

  • Максимюк Т. А.
  • Яремко О. М.
  • Піцик М. В.

Анотація

Мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління повинні забезпечити тисячократне збільшення спектральної ефективності. Дані вимоги можна забезпечити шляхом просторового ущільнення мережі та використання технології D2D, що дає змогу більш ефективно використовувати спектральні ресурси. Проте, така архітектура призводить до суттєвого зростання інтерференції між спільно-канальними передавачами. У статті запропоновано моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного зв’язку на основі геометричних та енергетичних параметрів. Для уникнення інтерференції між динамічно змінними D2D доменами, запропоновано методи координованої реконфігурації та узгодженого передавання у конвергентних мережах. Результати моделювання показують виграш запропонованих методів з точки зору спектральної ефективності на 29% та 83% для D2D доменів та комірок, відповідно.

Ключові слова: конвергенція, мобільний зв’язок, гетерогенна мережа , 5G, Device-to-Device, SINR, спектральна ефективність, інтерференція, координована реконфігурація

Номер
Розділ
Статті