Побудова мета-моделі універсального медичного приладу

  • Сітнікова О. О.

Анотація

В статті запропонована мета-модель приладу, яка забезпечує стандарт для подання медичних пристроїв в системі сімейного лікаря. Запропонована модель може бути легко закодованої як XML-схема. На основі розробленої мета-моделі медичного приладу можна побудувати уніфікований опис приладів, підключених до комплексу сімейного лікаря.

Ключові слова: система клінічного моніторингу, сімейний лікар, медико-біологічні параметри, моделювання, медичний прилад

Номер
Розділ
Статті