Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту

  • Сергієнко І.-В. О.
  • Каток В. Б.

Анотація

Розроблено математичний алгоритм активного методу компенсації хроматичної дисперсії у лінійному тракті волоконно-оптичноЇ системи передачі. Метод базується на сумісному використанні особливостей динамічного розширення спектра ґенерованого оптичним передавачем імпульсу на вході у волокно та наведеної дисперсією волокна частотної модуляції імпульсу. Для математичного моделювання використано імпульси супергаусової форми.

Ключові слова: волоконно-оптичний лінійний тракт, супер-Гаусів імпульс, активна компенсація, хроматична дисперсія, привнесена передавачем частотна модуляція імпульсу, чірп

Номер
Розділ
Статті