Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж

  • Бондаренко В. Є.

Анотація

В роботі формулюється задача побудови замкнутих систем і пропонується математична модель, яка дозволяє отримати її рішення. Розглянута задача синтезу і моделювання живучої транспортної телекомунікаційної мережі, яка складається з кільцевих елементарних структур з врахуванням вартості забезпечення живучості. Модель має два критерії – максимізація живучості ( суб’єктивної ймовірності функціонування мережі) і мінімізація вартості обладнання мережі. Для спрощення реалізації моделі, ці два критерії об’єднані у один.

Ключові слова: замкнута система, живучість, комп’ютерна мережа, булеве програмування

Номер
Розділ
Статті