Потоки відмов відновлювальних систем

  • Федюнін С. А.

Анотація

Розглянуті питання побудови багатовимірних інфокомунікаційних мереж майбутніх поколінь. Визначені поняття потоку відмов для систем з відновленням. Проаналізовані основні властивості стаціонарних і нестаціонарних потоків відмов. Розглянуті властивості найпростішого потоку, в якому ймовірність виникнення відмов визначається розподілом Пуассона. Визначені умови застосування найпростішого потоку для описання відмов відновлювальної системи.

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, потік відмов, мережа майбутніх поколінь, багатовимірна система, розподіл Пуассона

Номер
Розділ
Статті