Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками

  • Саланда І. П.

Анотація

Пропонується методика синтезу структури функціонально стійкої розгалуженої інформаційної мережі. В якості показника функціональної стійкості використовується зв’язність графа, що характеризує структуру розгалуженої інформаційної мережі. Як об'єкт досліджень розглядається інформаційна мережа підприємства з віддаленими філіями. Передбачається, що до функціонування мережі висуваються жорсткі вимоги щодо протидії навмисним дестабілізуючим факторам та загрозам.

Ключові слова: методика синтезу, інформаційна мережа, функціональна стійкість, дестабілізуючий фактор, навмисна загроза

Номер
Розділ
Статті