Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах

  • Дещинський Ю. Л.
  • Бохонко Б. А.
  • Горбатюк В. Ю.

Анотація

У статті розглядаються результати розробки комплексу засобів для навчання студентів проектування цифрових програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) фірми Altera . До складу комплексу входять: апаратне забезпечення – 22 лабораторних стенди на основі ПЛІС ACEX 1K фірми Altera і мікроконтролера AT89S8253 фірми Atmel; система автоматизованого проектування Quartus II Web edition 9.0 фірми Altera; методичні матеріали для виконання лабораторних робіт. Комплекс дає можливість реалізувати засвоєння у навчальних курсах базових методів проектування сучасної електронної апаратури.

Ключові слова: лабораторний стенд, програмована логічна інтегральна схема, ПЛІС, система автоматизованого проектування, САПР

Номер
Розділ
Статті