ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Бондарчук Андрій Петрович  – д.т.н., проф.,  Державний університет телекомунікацій, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Савченко Віталій Анатолійович – д.т.н., проф, Державний університет телекомунікацій, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Бойко Юлій Миколайович – д.т.н., проф., Хмельницький національний університет, Україна.
Вишнівський Віктор Вікторович – д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Заїка Віктор Федорович – д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Лунтовський Андрій Олегович – д.т.н., проф., Дрезденський технічний університет, Німеччина.
Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна – д.т.н., доцент, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
Беркман Любов Наумівна – д.т.н. професор, Державний університет телекомунікацій, Україна.
Мухін Вадим Євгенович – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.
Онищенко Вікторія Валеріївна – д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Ткаченко Ольга Миколаївна – д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
Макаренко Анатолій Олександрович – д.т.н., професор, Державний університет телекомунікацій, Україна.
Толубко Володимир Борисович – д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
Хлапонін Юрій Іванович – д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Золотухіна Оксана Анатоліївна – к.т.н., Державний університет телекомунікацій, Україна