Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

  1. Журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології» відноситься до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки) та доктора філософії за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172.
  2. Стаття представляється на українській або англійській мовах, тільки в чорно-білому зображенні. Обсяг статті – не менше 6 сторінок.
  3. До редакції надсилаються такі матеріали (E-mail: digitaldut2022@gmail.com):

Рукопис статті (див. Вимоги до оформлення статей для журналу ТІТ).

Зразок оформлення статті в ТІТ

Після отримання рішення про можливість публікації і рахунку на оплату на електронну пошту у вигляді скан-копій надсилаються:

Виписка із засідання кафедри (для співробітників Державного університету телекомунікацій), або супровідний лист від керівника організації або його заступника (для авторів із інших організацій).

У виписці або супровідному листі потрібно вказати на коректність використання запозичених матеріалів (відсутність плагіату), а також на можливість опублікування статті у відкритій пресі.

Квитанція про оплату публікації.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.