Увага! Журнал включено до категорії Б (наказ МОНУ від 17.03.2020 № 409).

Назва журналу – «Телекомунікаційні та інформаційні технології». З 2003 до 2013 року журнал виходив під назвою «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій».
Засновник: Державний університет телекомунікацій (свідоцтво про реєстрацію  від 30.04.2014 р.  КВ № 20746-10546ПР).
Рік заснування: 2014.
Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології»: R30-02948 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20746-10546ПР від 30.04.2014 р.(перереєстрація).
ISSN: 2412-4338
Реєстрація у МОН України: Наукове фахове видання України – наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409.
В журналі можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.
Періодичність випуску – 1 раз на квартал.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна.
Телефон: +38(093)095-94-47
E-maildigitaldut2022@gmail.com
Web-сайтhttp://www.dut.edu.ua/http://journals.dut.edu.ua/

Статті, опубліковані у науковому журналі “Телекомунікаційні та інформаційні технології”, індексуються в наукометричних базах.