Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

1. В журналі «Телекомунікаційні та інформаційні технології» публікуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій, радіотехніки, інформаційних технологій, захисту інформації, обчислювальної техніки.

2. Стаття представляється на українській або англійській мовах, тільки в чорно-білому зображенні. Обсяг статті – 8-25 сторінок.

3. До редакції надсилаються такі матеріали (E-mail: tit@dut.edu.ua):

Рукопис статті (див. Правила підготовки та оформлення рукописів для журналу ТІТ).

Зразок оформлення статті в ТІТ

Після отримання рішення про можливість публікації і рахунку на оплату на електронну пошту у вигляді скан-копій надсилаються:

Виписка із засідання кафедри (для співробітників Державного університету телекомунікацій), або супровідний лист від керівника організації або його заступника (для авторів із інших організацій).

У виписці або супровідному листі потрібно вказати на коректність використання запозичених матеріалів (відсутність плагіату), а також на можливість опублікування статті у відкритій пресі.

Квитанція про оплату публікації.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.