Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні

  • Сайко В. Г.
  • Казіміренко В. Я.
  • Лисенко Д. О.
  • Грищенко Л. М.

Анотація

На основі розробленої функціональної моделі процесів вибору значень параметрів вікон прозорості для безпровідних мереж 4-го і 5-го поколінь запропоновано методику побудови нейро-нечітких систем з застосуванням алгоритмів нечіткого висновку Сугено 0-го і 1-го порядків для оптимального вибору значень параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні.

Ключові слова: нейро-нечіткі системи, терагерцовий діапазон, вікна прозорості, алгоритми нечіткого висновку

Номер
Розділ
Статті