Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій

  • Шефер О. В.

Анотація

У статті розглянуто підхід до формування необхідної геометрії штучного низькотемпературного плазмового середовища імпульсних засобів радіотехніки та телекомунікацій. Встановлено залежність енергетичних параметрів від тиску газу та кількості електродів у тліючому розряді, як інертних, так і
молекулярних газів. Для будь-якого варіанта конструкції плазмового пристрою, матеріалу катода та роду газу, визначено граничний тиск формування низькотемпературного плазмового середовища засобів телекомунікацій.

Ключові слова: засоби телекомунікацій, розрядний проміжок, інтенсивність випромінювання, граничний тиск, геометрія плазмового середовища

Номер
Розділ
Статті