Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу

  • Кириченко В. О.
  • Трофименко І. В.
  • Шапран Ю. Є.

Анотація

Вирішується актуальне наукове-технічного завдання удосконалення існуючих та розробленню нових моделей та методів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах. Принцип роботи інтелектуалізованої системи судна полягає у виборі оптимальних дій по управлінню судном при зміні курсу в нештатній ситуації, яка пов’язана з відмовами в підсистемах системи управління або з зовнішніми факторами. Наведено загальний алгоритм рішення задачі інтелектуалізації системи експлуатації судна.

Ключові слова: метод, інтелектуалізація, експлуатація суден, критичні умови, алгоритм

Номер
Розділ
Статті