Евристичний метод узагальнення нечітких продукцій

DOI: 10.31673/2412-4338.2018.044046

  • Шатохіна Н. К. (Shatokhina N. K.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гололобов Д. О. (Hololobov D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Котомчак О. Ю. (Kotomchak O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сударєва О. В. (Sudarieva O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Процес узагальнення заснований на порівнянні описів вихідних об'єктів, заданих набором характеристичних значень, і вибором найбільш характерних фрагментів цих описів. Цей процес називається індуктивним формуванням поняття. Завдання індуктивного формування понять, що також називається завданням узагальнення понять за допомогою атрибутів, полягає у побудові концепції, яке базується на аналізі вибірки, що дозволяє використовувати певне правило розпізнавання для правильного поділу всіх позитивних і негативних об'єктів набору досліджуваного зразка. У статті розглядається проблема індуктивного узагальнення бази знань продукційного типу. Важливою вимогою повинно бути, з одного боку, збереження знань, запропонованих експертами, а з іншого ‒ зменшення загального обсягу бази знань. Крім того, необхідно також забезпечити можливість вибору найбільш вірогідних тверджень з бази. Представлено евристичний метод розв'язання проблеми узагальнення нечітких продукцій. Метод дозволяє замінити повний пошук продукцій бази знань більш швидкою процедурою, яка враховує частоту виникнення фактів у продукціях експертних висновків. Запропоновано метод представлення продукцій у вигляді булевих функцій, за допомогою якого було призначено числові ваги для управління їх обробкою. Розроблено етапи процесу узагальнення нечітких продукцій. Результати роботи можуть бути використані для побудови бази знань експертних систем з метою зменшення розміру бази знань за допомогою індуктивних узагальнених тверджень, представлених у вигляді нечітких продукцій, з отриманням майже мінімального набору продукцій, виключаючи взаємні фрагменти.

Ключові слова: експертна система, нечітка продукція, база знань, коефіцієнт впевненості, правила виведення.

Список використаної літератури
1. Шатохина Н. К. Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний / Н. К. Шатохина, В. С. Османов // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. ‒ 2016. ‒ Випуск 2 (23). ‒ С.81-86.
2. Османов В. С. Использование генетических алгоритмов для построения индуктивного обобщения нечеткой базы знаний / В.С. Османов // Матеріалы II міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (ч.2), 15-16 жовтня 2016 р., Київ МЦНД. ‒ 2016. ‒ С.27-29.
3. Шатохина Н. К. Об индуктивном построении базы знаний экспертных систем / Н. К. Шатохина, П. А. Шатохин // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматика. ‒ 1999. ‒ Випуск 12. ‒ С.158-164.
4. Грунский И. С. Об индуктивном обобщении нечетких заключений / И. С. Грунский, Н. К. Шатохина // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматика. ‒ 2001. ‒ Випуск 25. ‒ С.154-160.
5. Фоменко Т. Н. Высшая математика. Общая алгебра. Элементы тензорной алгебры / Т. Н. Фоменко. ‒ Москва: Издательство Юрайт, 2018. ‒ 121 с.

Номер
Розділ
Статті