Діагностика та ідентифікація несправностей в телекомунікаційних мережах з розпізнаванням типу відмови

DOI: 10.31673/2412-4338.2018.046270

  • Торошанко О. С. (Toroshanko O. S.) Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

Анотація

Запропоновані методики вибору контрольованих параметрів для досягнення необхідного рівня достовірності перевірки стану телекомунікаційної мережі, визначення їх кількості і послідовності контролю. Для оцінки технічного стану елементів каналу зв'язку як діагностичні ознаки пропонується використовувати параметри завад, корисних сигналів, вторинні статистичні характеристики. Розроблено алгоритм ідентифікації завад в лінійних динамічних системах.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, діагностика несправностей, управління надійністю, діагностичні параметри, ідентифікація завад.

Список використаної літератури
1. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та
інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5-11.
2. Kurose J. F. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Ed / James F. Kurose, Keith W. Ross. – Pearson Education, Inc., 2017.– 864 p.
3. Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие. В 3 томах. Том 1 – Современные технологии / Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. проф. В.П. Шувалова. – Изд. 3-е – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 647 с.
4. Shooman M.L. Reliability of Computer Systems and Networks – Fault Tolerance, Analysisand Design / M.L. Shooman. – JohnWiley&Sons, Inc., NewYork, 2002. – 546 p.
5. Торошанко Я. І. Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем / Я. І. Торошанко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – №3. – С. 31-36.
6. Tolubko V. B. An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile measuring devices in real-time / V. B. Tolubko V. B., L.O. Komarova, O. O. Ilin // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №1. – С. 5-11.
7. Lu Z. Overload Control for Signaling Congestion of Machine Type Communications in 3GPP Networks / Zhaoming Lu, Qi Pan, Luhan Wang, Xiangming Wen // PLOS ONE. ‒ December 9, 2016. ‒ 11 p. DOI:10.1371/journal.pone.0167380.
8. Тархов Д. А. Нейросетевые модели и алгоритмы / Д. А. Тархов. – Москва: Издательство «Радиотехника», 2014. – 352 с.
9. Галушкин А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. Москва: Горячая линия – Телеком, 2010. – 496 с.
10. Vinogradov N. Development of the control method of telecommunication network overload on the basis of the neural model / N. Vinogradov, M. Stepanov, Ya. Toroshanko, V. Cherevyk, A. Savchenko, V. Hladkykh, O. Toroshanko, T. Uvarova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies [Восточно-Европейский журнал передовых технологий]. ‒ 2019. ‒ №2/9(98). ‒ С.
67-73.
11. Weiss G.M. Predicting Telecommunication Equipment Failures from Sequences of Network Alarms. pp. 891 - 896. // Handbook of data mining and knowledge discovery / Eds: Willi Klösgen, Jan M. Zytkow. - Oxford University Press, Inc. New York, NY, USA, 2002. - 1026 pp.
12. Göransson P. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, 2nd ed. / Paul Göransson, Chuck Black, Timothy Culver.– Morgan Kaufmann, US, 2017. – 409 p.
13. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – 4-е изд. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 944 с.
14. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, andCloud / W. Stallings. – Pearson Education, Inc., OldTappan, New Jersey, 2016. – 544 p.
15. Vinogradov N. A. Comparative analysis of the functionals of optimal control corporate computer network / Nick A. Vinogradov, Alina S. Savchenko. – Journal of Qafqaz University (Mathematics and Computer Science). – 2013. – Vol. 1, Nr. 2. – PP 156-167.
16. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление / С. Бигелоу ; пер. с англ. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. – 1200 с.
17. Tanenbaum, Andrew S. Distributed systems: principles and paradigms /Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. – Pearson Education. Inc. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, 2007. – 686 PP.

Номер
Розділ
Статті