Багатокрокова модель прогнозування та виявлення перевантаження телекомунікаційної мережі

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.023543

  • Торошанко О. С. (Toroshanko O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропонований алгоритм оптимального управління перевантаженнями телекомунікаційної мережі з використанням функції чутливості і динамічних нейронних моделей передбачення. Алгоритм базується на прогнозуванні і керуванні активністю джерел повідомлень. Розглянуто дві нейронні архітектури для прогнозування системного виходу: модель зі спільною та виокремленою обробкою трафіку з різною пріоритетністю.

Ключові слова: функція чутливості, перевантаження, активність джерел повідомлень, нейронна модель прогнозування, пріоритетність трафіку, кругова затримка.

Список використаної літератури
1. Kurose J. F. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Ed / James F. Kurose, Keith W. Ross. – Pearson Education, Inc., 2017.– 864 p.
2. Keshav S. Congestion Control in Computer Networks / S. Keshav. – Ph.D. Thesis, University of California, 1991.
3. Göransson P. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, 2nd ed. / Paul Göransson, Chuck Black, Timothy Culver.– Morgan Kaufmann, US, 2017. – 409 p.
4. Shooman M.L. Reliability of Computer Systems and Networks – Fault Tolerance, Analysisand Design / M.L. Shooman. – JohnWiley&Sons, Inc., NewYork, 2002. – 546 p.
5. Торошанко Я. І. Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем / Я. І. Торошанко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – №3. – С. 31-36.
6. Томович Р. Общая теория чувствительности / Р. Томович Р., М. Вукобратович. – Москва: Советскоерадио, 1972. – 240 с.
7. Виноградов Н. А. Анализ нагрузки на сети передачи данных в системах критичного применения / Н. А. Виноградов, В. И. Дрововозов, Н. Н. Лесная, А. С. Зембицкая // Зв’язок. – 2006. – № 1 (61). – С. 9-12.
8. Lu Z. Overload Control for Signaling Congestion of Machine Type Communications in 3GPP Networks / Zhaoming Lu, Qi Pan, Luhan Wang, Xiangming Wen // PLOS ONE. ‒ December 9, 2016. ‒ 11 p. DOI:10.1371/journal.pone.0167380.
9. Торошанко Я. І. Аналіз чутливості систем масового обслуговування на основі моделі адаптації і регулювання зовнішнього трафіка / Я. І. Торошанко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №6(243). – С. 171-175.
10. Тархов Д. А. Нейросетевые модели и алгоритмы / Д. А. Тархов. – Москва: Издательство «Радиотехника», 2014. – 352 с.
11. Галушкин А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. Москва: Горячая линия – Телеком, 2010. – 496 с.
12. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, andCloud / W. Stallings. – Pearson Education, Inc., OldTappan, New Jersey, 2016. – 544 p.

Номер
Розділ
Статті