Інтелектуальні технології та системи штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.025359

  • Ткаленко О. М. (Tkalenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Макаренко А. О. (Makarenko А. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Полоневич О. В. (Polonevych О. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Обгрунтовується необхідність інтелектуалізації інформаційних та організаційних процесів в управлінні соціально-економічними системами, необхідність побудови та впровадження методів і систем штучного інтелекту та інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень. Розглянуто складові інформаційних технологій бізнес-інтелекту та управління знаннями, їх властивості, особливості, напрямки моделювання.
Визначено підходи до створення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних систем управління і вибору методу представлення знань. Досліджено основні принципи побудови нечітких інтелектуальних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: інтелектуальні технології, інформаційна система, штучний інтелект, моделювання, нейронні мережі, бізнес-інтелект, управління знаннями.

Список використаної літератури
1. Глухих И.Н.Интеллектуальные информационные системы / И.Н. Глухих. – Изд. Проспект, 2017. – 47 с.
2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В.М. Гужва. - К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.
3. Козлов А.Н. Интеллектуальные информационные системы / А.Н. Козлов. – ФХБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 278 с.
4. Рыжов В.А. Технологии виртуального ситуационного центра для принятия решений в кризисных ситуациях / В.А. Рыжов. – «РДР-ЦЕНТР» совместно с компанией RUSS – Inc. 2002.
5. Батыршин И.З. Теория и практика нечетких гибридных систем / И.З. Батыршин, А.А. Недосекин, А.А. Стецко. – М.: Физматлит, 2007.
6. Вагин В.Н. Некоторые базовые принципы построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального времени / В.Н. Вагин, А.П. Еремеев. – Известия РАН. Теория и системы управления, 2001. №6.
7. Леденева Т.М. Особенности проектирования систем нечеткого логического вывода / Т.М. Леденева, Д.С. Татаркин. – Информационные технологии. 2015. №7.
8. Глушань В.М. Нечеткие модели и методы многокритериального выбора в интеллектуальных системах поддержки принятия решений / В.М. Глушань, В.П. Карелин, О.Л. Кузьменко. – Известия ЮФУ. Технические науки. Тематич. Выпуск «Интеллектуальные САПР». 2014. №4.
9. Нечаев В.В. Интеллект – стратегический ресурс информационного общества / В.В. Нечаев, А.В. Дарьин. – Проблемы информатизации. 2001. №1.
10. Рудзінський В.В. Інтелектуальні транспортні системи автомобільного транспорту, функціональні основи / В.В. Рудзінський. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 98 с.

Номер
Розділ
Статті