Метод вимірювання показника заломлення циліндричних заготовок з метою управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.033945

  • Харлай Л. О. (Kharlai L. O.) Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса
  • Кунах Н. І. (Kunakh N. I.) Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса
  • Манько О. О. (Manko O. O.) Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса
  • Скубак О. М. (Skubak O. M.) Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса
  • Нікіфоренко К. Б. (Nikiforenko K. B.) Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

Анотація

Метод вимірювання показника заломлення циліндричних заготовок з метою управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів. Запропоновано метод визначення показника заломлення для заготовки серцевини оптичного волокна з використанням принципів явища розсіювання світла. Процес вимірювання полягає у визначенні індикатриси розсіяння для заготовки серцевини волокна. Показано, що індикатриса розсіювання однозначно визначає величину показника заломлення, а застосування принципів розсіювання помітно розширює діапазон вимірювань.

Ключові слова: волоконно-оптичний зв’язок, показник заломлення, волокно, мережа доступу, транспортна мережа, вимірювання.

Список використаної літератури
1. Mahlke G., Gossing P. Fiber Optic Cables (Fundamentals, Cable Design, System Planning), 4th edition, 2001, MCD Corporate Publishing.
2. Жиро А. Технологии производства оптических волокон. Обзор последних разработок / А. Жиро // Наука и техника. – 2009. – №4. – С.22-27.
3. Физический энциклопедический словарь / А.М. Прохоров и др.– М.:Сов. энциклопедия, 1984. – 944 с.
4. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. 3-е изд., перераб., Л.: Химия, 1983. – 352 с.
5. Richard P. Feynman, QED – The strange theory of light and matter. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985.
6. M. Born, E. Wolf. Principles of optics. Pergamon Press. Oxford, London, Edinburgh, New York, 1965.
7. Katok V.B. New Method of Quantitative Modelling of Fiber Filters on Thin Films/ V.B. Katok, V.A. Manko, A.A. Manko // Proc. 7th International Conf. on Transparent Optic “ICTON 2005”( July 3-7, 2005). – Barcelona (Spain), 2005. – P.444–446.
8. H.C. van de Hulst. Light scattering by small particles. New York. John Wiley & Sons, Inc. London. Chapman & Hall, Ltd. 1957.
9. Скубак О.М. Деякі питання визначення конструктивних параметрів оптичних кабелів зі стрічковим осердям/ О.М. Скубак, О.О. Манько //Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – №4. – 2011. – С.335-341. 10. Скубак О.М. Надійність оптичних кабелів з оптичними волокнами нових типів / О.М. Скубак, В.В. Онищенко, О.О. Манько, К.О. Ніколов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. – №3. – 2015. – С.43-49.

Номер
Розділ
Статті