Методи оцінки функціонально стійкої бездротової сенсорної мережі

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.034654

  • Собчук А. В. (Sobchuk A. V.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мусієнко А. П. (Musienko A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У роботі досліджено основні вимоги та критерії для функціонально стійких складних систем, в тому числі для бездротових сенсорних мереж. Удосконалено математичну модель функціонально стійкої бездротової сенсорної мережі, в основі якої лежать показники зв'язності мережі, корисну пропускну здатність її елементів, надійність передачі даних, енерговитрат при здійсненні процесу передачі. Обґрунтовано обрані критерії функціональної стійкості, а також систему допустимих обмежень для бездротових сенсорних мереж. Важливим напрямком подальших досліджень теорії функціональної стійкості БСМ є інтеграція нових розробок технологій бездротової передачі інформації та завдань їх впровадження, які виникають, включно з необхідністю дотримання стандартів конфіденційності, цілісності та доступності даних, які генеруються даним типом мереж, їх оновленням, синхронізацією часу обробки, перенавантаженням мережі, енергозбереженням та стандартизацією, а також вдосконаленням математичного апарату наявних обмежень, концептуальних та технічних змін. У роботі наведено цільову функцію, що дозволяє створити оптимальну структуру БСМ, однак в залежності від застосування та діючих дестабілізуючих факторах необхідно виділити основні і другорядні критерії функціонування системи. Слід враховувати, що оптимальну структуру БСМ можна розглядати незалежно на кожному з рівнів функціонування системи, однак неможливість перерозподілу ресурсів (енергетичних, обчислювальних, інформаційних і т.д.) системи обмежує можливість формування функціонально стійкого управління нею в цілому або ж на умовних рівнях її функціонування.

Ключові слова: бездротова сенсорна мережа, функціональна стійкість, оптимізація, математична модель.

Номер
Розділ
Статті