Порівняльний аналіз методів розпізнавання сигналів радіозакладних пристроїв на основі частотних перетворень

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.037182

  • Лаптєв О. А. (Laptev O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проведено аналіз методів перетворення сигналів.. На практичних прикладах моделювання в середовищі Matlab показані переваги та недоліки перетворення Фур'є для аналізу сигналів, розглянуто швидке перетворення Фур'є в порівнянні з віконним перетворенням Фур'є, запропонована методика вибору віконних функцій при заданому розділенні та заданому динамічному діапазоні зміни сигналу. Проведено аналіз вейвлет перетворення сигналу з точки зору практичного застосування для аналізу короткочасних імпульсів сигналу.
Представлено результати моделювання процесів перетворення сигналів в системі Matlab в розрізі порівняльного аналізу різних методів перетворення короткочасних, нестаціонарних і періодично повторюваних радіосигналів. Обґрунтовано застосування вейвлет перетворення з урахуванням показника складності обчислень.

Ключові слова: перетворення Фур'є, вейвлет перетворення, радіозакладний пристрій, частотні перетворення.

Список використаної літератури
1. Рональд Н Брейсуэлл Преобразование Фурье Scientific American · Издание на русском языке № 8 август 1989. – С. 48–56 [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.ega-math.narod.ru/Nquant/Fourier.htm (04.06.2019)
2. Практическое применение преобразования Фурье для анализа сигналов. Введение для начинающих [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habr.com/ru/post/269991/ (05.07.2019)
3. Oppenheim, A. V., and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall, 1989, pp. 447-448.
4. Анализ сигналов на основе вейвлет-преобразования. Материал из Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана, Последнее изменение этой страницы: 23:42, 17 ноября 2016. [Электронный ресурс].Режим доступа: https://ru.bmstu.wiki/ (11.06.2019).
5. Использование оконных функций в задачах цифрового спектрального анализа. Примеры и рекомендации [Электронный ресурс].Режим доступа: https://intellect.icu/ispolzovanie-okonnykh-funktsij-v-zadachakh-tsifrovogo-spektralnogo-analiza-primery-i-rekomendatsii-4872 (11.04.2019).
6. Спектральный анализ на ограниченном интервале времени. Оконные функции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dsplib.ru/content/win/win.html (5.05.2019).
7. Анализ сигналов на основе вейвлет-преобразования. Материал из Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана, Последнее изменение этой страницы: 23:42, 17 ноября 2016. [Электронный ресурс].Режим доступа: https://ru.bmstu.wiki/ (11.06.2019).
8. Анализа сигналов для системы Matlab разработки Стэнфордского университета. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.autex.spb.ru/wavelet.htm (07.06.2019)
9. Николаев В.Е., Жаркова А.И. Непрерывное вевлет преобразование в Матлаб // Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(35). [Электронный ресурс].Режим доступа: https://nauchforum.ru/studconf/tech/(01.05.2019).
10. Токмолдин С.Ж.,. Клименов В.В,. Тулеуов З.Ж, Шакенов К.К. Обработка сигналов с помощью быстрого вейвлет-преобразования на суперкомпьютере в системе Mатлаб [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://repository.kaznu.kz/bitstream/handle/123456789/2057.(26.04.2019)

Номер
Розділ
Статті