Математична модель багатокритеріальної оптимізації якості обслуговування сенсорних мереж з використанням принципу справедливості

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.039097

  • Довженко Н. М. (Dovzhenko N. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Собчук В. В. (Sobchuk V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коваль М. О. (Koval M. O.) Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Анотація

Запропонована математична модель багатокритеріальної оптимізації якості обслуговування сенсорних мереж з використанням принципу справедливості є цілковито виправданим та своєчасним рішенням. Адже в існуючих засобах й методах управління навантаженням і мережними ресурсами сенсорних мереж прийняття рішення здійснюється на основі одного показника. Таке управління не є оптимальним для безпроводових технологій, оскільки в цьому випадку до звичайних мережних проблем додаються ще і проблеми, пов'язані з наявністю перешкод у лініях зв'язку, завмиранням сигналів. Такі явища вимагають чіткого вибору не тільки відповідної завадозахищеної структури сигналу і рівня випромінювання їх передавальними пристроями, але і необхідності фрагментації пакетів та зміни швидкості передачі інформації.

Ключові слова: сенсорна мережа, критерії, завадозахищеність, моніторинг, дані.

Список використаної літератури
1. Lysenko O.I. A Method of Control of Telecommunication Airsystems for the Wireless AD HOC Networks Optimization / O.I. Lysenko, S.V. Valuiskyi, O.M. Tachinina, S.L. Danylyuk // 2015 IEEE 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD): Proceedings. – 2015. – Pp. 182 – 185.
2. Новіков В.І. Доставка повільного трафіку в сенсорній мережі з самоорганізацією / В.І. Новіков, В.А. Воловик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». – 2015. – Вип.9. – С. 136 – 141.
3. Довженко Н.М. Аналіз методів підвищення пропускної здатності сенсорних мереж та способів забезпечення достовірності інформації / Н.М. Довженко // Сучасний захист інформації. – 2018. – Вип. №3 (35). – С.58-63
4. Довженко Н.М. Розробка математичної моделі динаміки функціонування сенсорної мереж / Н.М. Довженко, О.В.Барабаш, М.О.Коваль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017. – Вип. № 58. – С. 74 – 80.
5. Кучерявый Е.А. Принципы построения сенсоров и беспроводных сенсорных сетей / Е.А. Кучерявый, С.А. Молчан, В.В. Кондратьев // Электросвязь. – 2006. № 6.
6. Горяева С.Н. Особенности построения сенсорных сетей / С.Н. Горяева // 2-а міжнародна наукова конференція «Сучасні інформаційні системи. Пролеми та тенденції розвитку.»: Зб. матеріалів конференції — Х.: ХНУРЕ, – 2007. – С. 145—146.
7. Галелюка І.Б. Моделювання бездротових сенсорних мереж / І.Б. Галелюка // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2015. – № 14. – С. 141 – 150.

Номер
Розділ
Статті