Локалізація засобів негласного отримання інформації на основі застосуванням методу найменших квадратів

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.045770

  • Лаптєв О. А. (Laptiev O. А.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Савченко В. А. (Savchenko V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто питання розробки математичні моделі точності пеленгації засобів негласного отримання інформації на основі далекомірного методу з використанням способу найменших квадратів та градієнтного аналізу. Для цього, у якості пеленгаційного параметра, застосовуються псевдо далекості до антени пеленгатора. Для оцінки величини зниження точності визначення засобів негласного отримання інформації відносно точності визначення геометричного параметра застосовується поняття геометричного чинника. Для формування моделі локалізації засобів негласного отримання інформації скористались методами градієнтного аналізу. З метою отримання кількісних характеристик - методом найменших квадратів.
Проведено моделювання ймовірності знаходження засобів негласного отримання інформації, методом найменших квадратів на основі градієнтного аналізу для типового будинку. Отриманні практичні результати визначили, що локалізація трьома антенами приводить до неякісних результатів. Приміщення які перевіряються, мають зони, у яких неможливо визначити сигнал засобів негласного отримання інформації.
Визначено мінімальну кількість пеленгаційних антен системи, яка дозволе виявляти засоби негласного отримання інформації (джерела радіохвиль) з точністю 0,5 м об'ємного параметра, що дозволяє якісно знешкодити сигнал засобів негласного отримання інформації або радіомаяків. Мінімальна кількість антен повинна бути чотири. Розміщення антен вибираємо з метою максимального сферичного охоплення об’єму контрольованого будинку.
Данні висновки підтверджені результатами моделювання.
На основі отриманих результатів можливо давати рекомендації щодо розміщення антен, а на основі моделювання (запропонованої у статті моделі локалізації засобів негласного отримання інформації) давати рекомендації що до вибору приміщень для роботи з конфіденційною інформацією.

Ключові слова: модель, пеленгація, локалізація, антена пеленгатора, геометричній чинник.

Список використаної літератури
1. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення (ДСТУ 3396.2-97). – [Дійсний від 01.01.1998]. – (Державний Стандарт України).
2. Laptev A.A. Barabash O.V., Savchenko V.V Savchenko V.A., Sobchuk V.V., The method of searching for digital means of illegal reception of information in information systems in the working range of Wi-Fi. ISSN: 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology– July 2019.Vol. 6, Issue 7– Р. 10101-10105
3. Савченко В.А., Воробйов О.М., Миколайчук Р.А., Курсеіетов Т. Модель точності локальної радіонавігаційної системи з урахуванням нестабільності функціонування окремих елементів.ISSN 1729-3774 Східно-Європейский журнал передовіх технологий, інформаційно-управляюча система Т.3, № 9 (81)-2016, С.4-10
4. Hwang S., Yu D.Clock Synchronization Algorithm for Pseudolite [Text] . Advanced Science and Technology Let- ters. 2013. Vol. 44. P. 36–39. doi: 10.14257/astl.2013.44.09
5. Cellmer S., Rapinski J., Rzepeca Z.Pseudolites and their Applications [Text] . INGEO 2011 – 5th International Conference on Engineering Surveying. Brijuni, Croatia, 2011. P. 269–278.
6. Tiwary K. S., K. Behera, G. Sharada, A. Singh .Modelling and Simulation of Pseudolite-based Navigation: A GPS-independent Radio Navigation System [Text] . Defence Science Journal. – 2010. Vol. 60, Issue 5. P. 541–550.
7. ECC Report 168. Regulatory Framework for Indoor GNSS Pseudolites. Electronic Communications Committee (ECC) [Text]. Miesbach, 2011. 20 p.
8. Lorraine, K. J. Kumar D., Bhaskar, C.V., Sipora К.Analysis of Near-Far Effect and Multipath Mitigation Techniques for Pseudolite Based Positioning Applications [Text]. International Journal of Electronics & Communication Technolo- gy. 2014. Vol. 5, Issue 3. P. 37–41.
9. Hwang S., Yu D.Clock Synchronization of Pseudolite Using Time Transfer Technique Based on GPS Code Measurement [Text] . International Journal of Software Engineering and Its Applications. 2014. Vol. 8, Issue 4. P. 35–40.
10. Borio D., C. Gioia, G. Baldini. Asynchronous Pseudolite Navigation Using C/N0 Measurements [Text] . Journal of Navigation. 2016. Vol. 69, Issue 03. P. 639–658. doi: 10.1017/s037346331500082x
11. Лаптєв О.А. Методика визначення ймовірності негласного отримання інформації потенційним порушником. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(24), Issue: 200, 2019 July. www.seanewdim.com С.27-31.
12. Laptev A.A. Sachenko V.A., , Barabash O.V., Sachenko V.V., Matsko A.I The metod of searching for digital vtfns of illegal obtaning of information on the basis cluster analysis. № 31 (2019) ISSN 1748-7110 Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary) P33-37

Номер
Розділ
Статті