Оцінювання затримки передачі даних за фіксованими протоколами у сегментах комп'ютерних кампусних мереж

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.041119

  • Антонюк Я. М. (Antonyuk Ya. M.) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, м. Київ
  • Шияк Б. А. (Shyyak B. A.) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, м. Київ
  • Антонюк М. І. (Antonyuk M. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто задачу оцінки продуктивності комп'ютерних мереж та їх сегментів - одне з основних питань формування та функціонування сучасних кампусів, освітніх просторів і корпоративних хмарних рішень. Узагальнюються вимірювання характеристик продуктивності мережі, що проведено для послідовності пакетів, які надходять на певний інтерфейс мережевого адаптера обчислювального пристрою. Суть завдання зведено до обробки результатів активних вимірювань, що засновани на генерації спеціальних «вимірювальних» пакетів у вузлі джерела. Ці пакети повинні проходити через мережу так само, як і пакети, характеристики яких ми збираємося оцінити. Вимірювання в вузлі призначення виконуються на послідовності «вимірювальних» пакетів. У свою чергу, пасивні вимірювання засновані на аналізі характеристик реального трафіку. Методи вирішення даного завдання засновані на систиматезації параметрів, що характеризують вимірювані затримки. Таким чином, порівнюються два зазначених типу існуючих вимірювань в мережі: активні вимірювання і пасивні вимірювання. У матеріалах зроблено висновок про наступне. При незмінному характері передачі даних різними елементами мережі, загальна ширина смуги пропускання будь-якого складового шляху в мережі буде дорівнювати мінімальній пропускній здатності складових елементів маршруту. Щоб збільшити пропускну здатність складеного шляху, спочатку необхідно звернути увагу на самі повільні елементи, так звані вузьки місця. Перелік параметрів і методи їх аналізу представляють загальну оцінку продуктивності сегментів в комп'ютерних мережах кампуса. На підставі наведених методів, робляться висновки про можливість вимірювань між будь-якими двома вузлами, або точками, мережі на підставі попередніх даних про пропускну здатність окремих елементів мережі.

Ключові слова: кампусна мережа, швидкість пульсації трафіку, значення пульсації, пікова швидкість передачі інформації, постійна швидкість передачі інформації, діапазон зміни затримки пакету, час проходження сигналу.

Список використаної літератури
1. Манако А.Ф., Синиця Е.М. «Современные научнообразовательные пространства: технологии и подходы» Proc. 1-st Intern. Conf. ITEA-2006. 29–31 May 2006. – Kiev, IRTC. – P. 37–51.
2. Бехтерев А.А. «Качество сетей передачи данных. Программные и аппаратные измерения» https://habr.com/post/250821/
3. Коннов, А.Л. «Исследование процессов функционирования ЛВС на имитационных моделях с целью ее оптимизации» Труды научно-техничної конференції з міжнародноюм участю. Самара, 2006. – С. 208-215
4. Антонюк Я.М. «Аналіз сучасних підходів до организації телекомунікаційної інфраструктури кампусних компю’терних мереж навчально-освітнього простіру академічного закладу.» УСиМ.- 2012, - № 3. – C. 79 -85.
5. RFC2679 A One-way Delay Metric for IPPM: https://tools.ietf.org/html/rfc2679
6. RFC 2861 TCP Congestion Window Validation: https://tools.ietf.org/html/rfc2861
7. RFC3393 IP Packet Delay Variation Metric for IP Performance Metrics (IPPM): https://tools.ietf.org/html/rfc3393
8. Гриценко В.І., Урсатьев А.А. «Информационные технологии – тенденция, пути развития» УСиМ. – 2011. – № 5. – С. 3–20.

Номер
Розділ
Статті