Забезпечення функціональної стійкості інформаційної системи при обмеженій вихідній інформації про визначальні випадкові величини

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.047986

  • Березовська Ю. В. (Berezovska Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Забезпечення функціональної стійкості, надійності та ефективного управління в інформаційних системах є складним комплексним науковим завданням. На стадії проектування і конструювання інформаційних систем показники надійності трактують як характеристики імовірнісних математичних моделей об’єктів, що створюються, а на стадії експериментального відпрацювання, випробувань і експлуатації роль показників надійності виконують статистичні оцінки відповідних імовірнісних характеристик. При оцінці показників надійності інформаційних систем часто відсутні необхідні вихідні дані для апріорних імовірнісних розрахунків, а статистична оцінка ускладнена невеликим обсягом випробувань, за якими можна визначити тільки оцінки моментів визначальних випадкових величин процесу функціонування інформаційних систем або її складових частин (математичні очікування і дисперсії напрацювання на відмову, час відновлення, резервний час тощо). Проте, у такій ситуації необхідно обґрунтовувати деякі характеристики інформаційної системи, наприклад, резерв часу, гарантовані точні границі ймовірності безвідмовної роботи системи та коефіцієнта готовності. При отриманні конкретних оцінок використовується мінімальна апріорна інформація, що відповідає великій кількості реальних ситуацій при оцінці надійності інформаційних систем з часовим резервуванням в процесі проектування, випробувань і експлуатації. У даній статті виділені різні типи функціоналів, які характеризують ефективність функціонування інформаційної системи, в умовах неповної апріорної інформації про функції розподілу визначальних випадкових величин, через які виражаються основні показники надійності інформаційних систем, запропонований і обґрунтований аналітичний метод знаходження функцій розподілу, що доставляють найбільше або найменше значення лінійного або дробово-лінійного функціоналів при моментних обмеженнях на варійовані функції розподілу. Метод ґрунтується на виділенні граничних функцій розподілу, побудові відповідних граничних багаточленів і розв’язанні спеціальних нерівностей.

Ключові слова: інформаційна система, мережа, функціональна стійкість, надійність, обмежена апріорна інформація, визначальні випадкові величини, резерв часу.

Список використаної літератури
1. Лєнков С.В. Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об’єктів радіоелектронних засобів озброєння / С. В. Лєнков, Г. В. Банзак, В. М. Цицарєв, Я. М. Проценко // Системи обробки інформації. – 2016. – № 9(146). – С. 28–30.
2. Барабаш О.В. Понятійний апарат функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем / О. В. Барабаш, С. В. Козелков, О. А. Машков // Збірник наукових праць НЦ ВПС ЗС України. – К., 2005. – Вип. № 7. –С. 87–95.
3. Барабаш О.В., Мусієнко А.П. Основні поняття функціональної стійкості бездротової сенсорної мережі // Актуальні проблеми інформаційних технологій: Науково-технічної конференції молодих учених. – К.: КНУ, 2017. – С. 39–40.
4. Собчук В.В., Барабаш О.В., Мусієнко А.П., Лаптєв О.А. Аналіз основних підходів та етапів щодо забезпечення властивості функціональної стійкості інформаційних систем підприємства. Sciences of Europe, Praha: Sciences of Europe, 2019. Vol 1, No 42. P. 41–44.
5. Оцінка надійності резервованих систем при обмеженій вихідній інформації : Монографія / [Б. П. Креденцер та ін.] / Під науковою редакцією доктора технічних наук, професора Б. П. Креденцера. – К. : «Фенікс», 2013. – 335 с.
6. Стойкова Л.С. Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы / Л. С. Стойкова // Кибернетика и системный анализ. – К., 2017. – Т. 53, № 2. – С. 65–73.
7. Стойкова Л.С. Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы / Л. С. Стойкова, С. Н. Красников // Кибернетика и системный анализ. – К., 2016. – Т. 52, № 6. – С. 84–94.

Номер
Розділ
Статті