Функціональна стійкість технологічних процесів та формування індивідуальної стратегії управлінням експлуатацією виробничих центрів

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.010416

  • Собчук В. В. (Sobchuk V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Замрій І. В. (Zamriy I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Власик Г. М. (Vlasyk H. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кравець В. І. (Kravetsʹ V. I.) Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, м. Мелітополь

Анотація

У роботі вивчаються характеристики поведінки складних технічних систем, що реалізують властивість функціональної стійкості цих систем. Наведено математичну модель, що описує технологічні процеси на виробничому підприємстві, сформульовано означення функціонально стійкого виробничого процесу промислового підприємства та критерій забезпечення його функціональної стійкості з використанням псевдообертання. Наведено умови забезпечення функціональної стійкості технологічного процесу й описано практичні рекомендації щодо застосування даних умов для прийняття рішень при практичній реалізації виробничих процесів. Забезпечення функціональної стійкості виробничих процесів нині є однією з найважливіших задач. В даний час запропоновано багато різних методів для забезпечення високого рівня функціональної стійкості, однак дана проблематика вимагає постійного вдосконалення та розвитку нових підходів. З метою вдосконалення і розробки методів організації виробничих процесів, що забезпечують функціональну стійкість технологічних процесів завдяки реалізації індивідуальної стратегії експлуатації відповідних виробничих центрів запропоновано підхід до формування стратегії управління експлуатацією виробничого центру, який забезпечує функціональну стійкість відповідного технологічного процесу. Досліджено індивідуальну стратегію планування експлуатації технічних систем в залежності від їх фактичного стану з урахуванням особливостей даної конкретної системи.

Ключові слова: технологічний процес, псевдообертання, функціональна стійкість, мінімакс, індивідуальна стратегія управління експлуатацією.

Список використаної літератури
1. Собчук В.В., Мусієнко А.П., Ільїн О.Ю. Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством // Науковий журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології». К.: ДУТ, 2018. № 4 (61). С. 53 – 61.
2. Собчук В.В., Коваль М.О., Мусієнко А.П., Мацько О.Й. Метод діагностування прихованих відмов в інформаційній системі на основі застосування дворівневої системи забезпечення функціональної стійкості // Науковий журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології». К.: ДУТ, 2019. № 1 (62). С. 22 – 31.
3. Барабаш О.В., Лукова-Чуйко Н.П., Мусієнко А.П., Собчук В.В. Забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж на основі розробки методу протидії DDoS-атакам. // Сучасні інформаційні системи. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2018. Том 2. № 1. С. 56–63.
4. Собчук В.В., Лаптєв О.А., Саланда І.П., Сачук Ю.В. Математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, 2019. Вип. 64. С. 124 – 132.
5. Кучук Н.Г., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Оптимізація пропускних здатностей каналів зв’язку гіперконвективної системи // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2019. Вип 3 (55). С. 120–125.
6. Собчук В.В. Методика створення єдиного інформаційного простору на виробничому підприємстві з функціонально стійким виробничим процесом // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2019. Вип. 6 (58). С. 84 – 91.
7. Sobchuk V., Pichkur V. On conditions for ensuring of functional stability of information systems in a manufacturing enterprise // Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. Brussels, Belgium. April 08-09, 2021. P. 219-221.
8. Абрамов О.В. Прогнозирование состояния и планирование эксплуатации систем ответственного назначения.// Надежность и качество сложных систем. № 3 (31), 2020. C. 5–14.
9. Albert, Arthur Regression and the Moore-Penrose pseudoinverse. Burlington, MA: Elsevier, 1972. — 195 p.
10. Беллман Р., Дрейфус C. Прикладные задачи динамического программирования. Москва: Наука, 1965. – 458 с.
11. Mashkov O.A., Sobchuk V.V., Barabash O.V., Dakhno N.B., Shevchenko H.V., Maisak T.V. Improvement of variational-gradient method in dynamical systems of automated control for integro-differential models // Mathematical Modeling and Computing, 2019, Vol. 6, No. 2, P. 344 – 357.
12. Barabash O.V., Dakhno N.B., Shevchenko H.V., Majsak T.V. Dynamic Models of Decision Support Systems for Controlling UAV by Two-Step Variational-Gradient Method // Proceedings of 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)”, October 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. National Aviation University, 2017, P. 108–111.
13. Барабаш О.В., Бодров С.В., Мусієнко А.П. Аналіз побудови мережі відеоконтрол пунктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи // Науково-практичний журнал «Зв'язок». Київ, ДУТ, 2014. № 2. С. 8 – 11.
14. Машков О.А., Барабаш О.В. Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць. Львів, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2005. Вип. 1. С. 159 – 165.
15. Барабаш О.В. Дурняк Б.В., Машков О.А., Обідін Д.М. Забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. Київ, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2012. Вип. 64. С. 36 – 41.

Номер
Розділ
Статті