Застосування експертних систем для проектування технологічного обладнання

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.014253

  • Крестьянполь Л. Ю. (Krestyanpol L. Yu.) Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Анотація

Експертна система — це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З широким розповсюдженням інформаційних технологій це тотожна інтелектуальна комп’ютерна програма, яка містить знання та аналітичні здібності одного або декількох експертів щодо галузі застосування і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань при проектуванні технологічного устаткування без присутності експерта (спеціаліста в конкретній проблемній галузі). Експертна система дозволяє вирішувати задачі у вузькій предметній області. Сучасні реалії впровадження автоматизованого виробництва не забезпечують отримання якісного результату, адже, усі проектні рішення приймаються на основі суб’єктивних знань та інтуїтивних відчуттів. Одним із способів вирішення даної проблеми є розробка формалізованих людино-машинних методів проектування на ранніх стадіях створення проекту технологічного обладнання.
Дане дослідження описує процес розробки експертної системи завданням, якої є вирішення задач моделювання виробу, оптимізаційного синтезу структури технологічної операції та компоновки технологічної машини. У дослідженні автор виділяє етапи процесу проектування технологічного обладнання, виділяє складові компоненти експертної системи та описує процедурну модель процесу проектування. Результатом роботи є розроблена структура програмного та інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи для проектування технологічного обладнання. Розроблена система дозволить пришвидшити процес прийняття рішень при проектуванні технологічного обладнання та отримувати компетентні поради. Експертна система служитиме підґрунтям для впровадження інтелектуального виробництва та розумного споживання, яке впевнено крокує разом з Четвертою промисловою революцією.

Ключові слова: експертна система, моделювання виробу, інформаційнасистема, технологічне обладнання, процедурна модель.

Список використаної літератури
1. Воронков О.І., Єфремов А.А.Сучасні технології проектування та дослідження ДВЗ (САПР ДВЗ). Частина 1. Теоретичні основи САПР: Конспект лекцій. – Харків: ХНАДУ, 2007.
2. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб. : Питер, 2000. – 384 с
3. Ендрю, А. Штучний інтелект / А. Ендрю. – М.: Світ, 1985. – 299 c.
4.Feigenbaum, E.A. (1991). “Expert Systems: Principles and Practice,” The Encyclopedia of Computer Science and Engineering, Third Edition, A. Ralstonand E. Reilly, (eds.), New York, Van Nostr and Reinhold.
5. Jay Liebowitz. Expert systems: A short introduction Engineering Fracture Mechanics, Volume 50, Issues 5–6, 1995, Pages 601-607, ISSN 0013-7944,https://doi.org/10.1016/0013-7944(94)E0047-K.
6.Palchevskyi B and Krestyanpol L, "Strategy of Construction of Intellectual Production Systems," 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, 2020, pp. 362-365, doi: 10.1109/DSMP47368.2020.9204190.
7. Пальчевський Б. О. Будова експерних систем для автоматизованого проектування технологічного устаткування / Б. О. Пальчевський // Технологічні комплекси. - 2014. - № 1. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tehkom_2014_1_3.
8. Пальчевський Б.О. Інформаційні технології керованого синтезу синтезу функціонально-модульної структури технологічного обладнання // Технологічні комплекси: Науковий журнал.- Луцьк: видавництво Луцького НТУ, 2013, №1(7), с.19-28.
9. Пальчевський Б.О. Побудова діагностичної матриці як компоненти розробки інтелектуальної виробничої системи / Б.О. Пальчевський, Л.Ю. Крестьянполь// «Телекомунікаційні та інформаційні технології». Науковий журнал. Вип. № 3(64).- Київ: ДУТ, 2019. - С.63-70.
10. Убейко, В. Н.. Экспертные системы / В. Н. Убейко. – М.: МАИ, 1992. – 415 c
11. Хант С. Искусственный интеллект [Текст] / С. Хант. - М.: Высшая школа, 1978. – 642 с.
12. Yelagandula, Sai Kiran, Designingan AI. Expert System (September 24, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3735724 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3735724.

Номер
Розділ
Статті