Обґрунтування наукового завдання по оцінці впливу факторів іонізуючого випромінювання на ефективність застосування атмосферно-оптичних ліній зв'язку

DOI:10.31673/2412-4338.2021.015464

  • Кирпач Л. А. (Kyrpach L. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Туровський О. Л. (Turovsky O. L.) Національний авіаційний університет, м. Київ
  • Блаженний Н. В. (Blazhennuy N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто структуру, роль і місце атмосферно-оптичних ліній зв’язку в сучасних системах передачі інформації та підвищення ефективності їх функціонування. Проаналізовано фактори, та, особливо, враховано такий фактор зовнішнього середовища, що безпосередньо впливає на технічні характеристики елементної бази атмосферно-оптичних ліній зв’язку, як радіоактивне випромінювання. Джерелом такого випромінювання може бути аварія атомної енергетичної установки, у результаті якої в навколишній просторі за межі атомної електричної станції поширюється велика кількість радіоактивних речовин.
Проведено аналіз радіаційної стійкості елементної бази атмосферно-оптичних ліній зв’язку, який показав, що найбільш уразливими конструктивними елементами є приймачі інфрачервоного випромінювання. Технічний стан приймачів атмосферно-оптичних ліній зв’язку в умовах впливу радіоактивного випромінювання буде визначати загальний технічний стан інформаційної системи, і впливати на можливості по їх застосуванню. Радіоактивне випромінювання, яке присутнє і в космічному середовищі, є одним з факторів прояву зовнішнього впливу і на технічний стан авіаційно-космічної техніки. Випромінювання, що виникає в структурах інтегральних схем при бомбардуванні високоенергетичними частинками веде до генерації фотострумів, які здатні змінювати робочі характеристики інтегральних схем, що в свою чергу призводить до збоїв у передачі інформації і повній відмові при аварійних ситуаціях.
Запропоновано напрямки вдосконалення методик врахування впливу на приймачі атмосферно-оптичних ліній зв’язку.

Ключові слова: атмосферно-оптичні лінії зв’язку, інформаційні системи, радіація, опромінення, радіаційна стійкість, іонізуюче випромінювання.

Список використаної літератури
1. Тимофєєв Ю.М., Васильєв А.В. Теоретичні основи атмосферної оптики. - С-Пб .: Наука, 2003 г. - 152 с.
2. Мілютін О.Р. Статистична теорія атмосферного каналу оптичної інформаційної системи. - М .:Радіо зв'язок, 2002. - 253 с.
3. Оптичні системи передачі інформації по атмосферному каналу / Під. ред. Р.А. Казаряна. - М .:Радіо и зв’язок, 1985. - 208 с.
4. Hecht, Jeff, Understanding Fiber Optics, 4th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, USA 2002 (ISBN 0-13-027828-9).
5. Телекомунікаційні системи та мережі [Електронний ресурс]: Педадог.навч.засіб для вищих навч.закладів // Под ред. ХНУР., (2011) Том 1. URL: http://www.znanius.com/3640.html. (дата звернення 05.05.2021).
6. Телекомунікаційні системи та мережі [Електронний ресурс]: Педадог.навч.засіб для вищих навч.закладів // Под ред. ХНУР., (2011) Том 2. URL: http://www.znanius.com/3640.html. (дата звернення 05.05.2021).
7. П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко Телекомунікаційні та інформаційні мережі/Під ред. САММІТ-Книга, м. Київ, 2010 – 592 с.
8. Поплавський О.А., Поплавська А.А., Коротун І.А. Особливості організації передачі інформації лазером через атмосферу для розробки методів та програмно-апаратних засобів прогнозування характеристик зображень сигналу.//Волоконно-оптичні технології в інформаційних (Internet, Intranet тощо) та енергетичних мережах. – Вінниця, 2014. С.206-209.
9. Юдинцев В. Радиационно-стойкие интегральные схемы. Надежность в космосе и на земле / В. Юдинцев // Электроника НТБ. – 2007. –№ 5. – С. 72-77.
10. Мироненко Л. Повышение радиационной стойкости интегральных схем. Конструктивные методы на базе промышленной технологи / Л.Мироненко, В.Юдинцев // ЭЛЕКТРОНИКА: наука, технология, бізнес. – 2012. –№8 (00122). – С. 74 – 87.
11. Чумаков А.И. Методика оценки параметров чувствительности ИС к тиристорному эффекту при воздействии отдельных ядерных частиц / А.И. Чумаков, А.А. Печенкин, А.Н. Егоров и другие // Микроэлектроника. – 2008. –Т. 37. –С. 45–51.
12. Коваль С.А., Горжий В.А., Пульнев А.С. Анализ возможностей организации связи в полевом районе с помощью атмосферных оптических линий связи. Технические науки: традиции и инновации: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2012 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – 168 с.
13. Туровский О. Л До питання визначення активності суміші аварійного викиду з атомної енергетичної установки в випадку виникнення аварії загального типу // Труди Академії. №6.- Київ: НАОУ. - 1998. - С. 84-88.

Номер
Розділ
Статті