UML профіль для вибору вебсервісу за характеристиками якості з використанням методу логічного оцінювання вподобання

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.016578

  • Польська О. В. (Polska O. V.) Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
  • Кудерметов Р. К. (Kudermetov R. K.) Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шкарупило В. В. (Shkarupylo V. V.) Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Анотація

У сучасній інформаційній інфраструктурі вебсервіси відіграють дуже важливу роль. Вебсервіси є одним з основних інструментів для створення, доставки та обробки інформації в суспільстві та економічному житті; для формування та подальшої еволюції інформаційного простору. Серед існуючої та постійно зростаючої кількості вебсервісів, природно, є багато вебсервісів з однаковими або подібними функціональними властивостями. Це дає можливість вибрати серед них такий вебсервіс, який найкраще відповідає вимогам споживача та найбільш підходить за вподобаннями споживача щодо якісних характеристик, наприклад, вартості, надійності, часу відгуку тощо. З іншого боку, споживач не завжди може вирішити, який вебсервіс є найкращим з його точки зору, оскільки вебсервіс має безліч характеристик якості. У зв’язку з цим багато дослідників формулюють проблему вибору вебсервісів на основі якості як багатокритеріальну задачу прийняття рішень та інтегрують засоби для прийняття рішень у системи підтримки прийняття рішень. Одним із методів багатокритеріального прийняття рішень є метод логічного оцінювання вподобання (LSP). Враховуючи сучасні тенденції переходу від інженерії систем на основі документів до системної інженерії на основі моделей, доцільно надати шаблони проектування (метамоделі або профілі) для розробників систем підтримки прийняття рішень.
У цій роботі було запропоновано профіль UML для проектування якісних систем вибору вебсервісів із використанням методу LSP. Використовувались стандартні механізми розширення UML (стереотипи, визначення значень тегів та обмеження) для охоплення основних властивостей якості вебсервісу та правил застосування операторів методу LSP для цього профілю. Продемонстровано ефективність запропонованого профілю на прикладах моделювання агрегаторів LSP для агрегування характеристик якості вебсервісу. Було перевірено правильність моделей, створених із використанням запропонованого профілю в середовищі моделювання MagicDraw.

Ключові слова: уніфікована мова моделювання, профіль, якість веб-сервісів, логічне оцінювання вподобання.

Список використаної літератури
1. Becha, H., & Amyot, D. (2015). Consented consumer-centric non-functional property description and composition for SOA-based applications. International Journal of Web Engineering and Technology, 10(4), 355-392. doi:10.1504/IJWET.2015.073949
2. Kaewbanjong, K. & Intakosum, S. (2015). QoS Attributes of Web Services: A Systematic Review and Classification. Journal of Advanced Management Science, 3(3), 194-202. doi:10.12720/joams.3.3.194-202
3. Dee Castro, C. F., & Fantinato, M. (2018). Dictionary of Non-Functional Requirements of Business Process and Web Services Technical Report 003/2018, Graduate Program of Information Systems, Univ. of São Paulo Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/
4. Tran, V. X., Tsuji, H., & Masuda, R. (2009). A new QoS ontology and its QoS-based ranking algorithm for web services. Simulation Modelling Practice and Theory, 17(8), 1378-1398. doi:10.1016/j.simpat.2009.06.010
5. Maheswari, S., & Karpagam, G. R. (2018). Performance evaluation of semantic based service selection methods. Computers and Electrical Engineering, 71, 966-977. doi:10.1016/j.compeleceng.2017.10.006
6. Hosseinzadeh, M., Hama, H. K., Ghafour, M. Y., Masdari, M., Ahmed, O. H., & Khezri, H. (2020). Service selection using multi-criteria decision making: A comprehensive overview. Journal of Network and Systems Management, 28(4), 1639-1693. doi:10.1007/s10922-020-09553-w
7. Kazar, O., Rezeg, K., & Belouaar, H. (2017). Web service selection based on TOPSIS algorithm. Paper presented at the Proceedings of the 2017 International Conference on Mathematics and Information Technology, ICMIT 2017, 2018-January, 177-182. doi:10.1109/MATHIT.2017.8259713
8. Yu, H. Q. and Molina, H. (2007). A modified Logic Scoring Preference method for dynamic Web services evaluation and selection. Service Oriented Computing : 2nd European Seminar for Young Researchers, Leicester, 11-12 June 2007, 87-93. Retrieved from https://www.cs.le.ac.uk/events/yrsoc2007/downloads/proceedings.pdf
9. Yu, H. Q., & Reiff-Marganiec, S. (2008). A method for automated web service selection. Paper presented at the Proceedings - 2008 IEEE Congress on Services, SERVICES 2008, PART 1 513-520. doi:10.1109/SERVICES-1.2008.8
10. Dujmovic, J. (1996). A Method For Evaluation And Selection Of Complex Hardware And Software Systems. Int. CMG Conference.
11. Dujmović, J. (2018). Soft computing evaluation logic the LSP decision method and its applications. Soft computing evaluation logic: The LSP decision method and its applications (pp. 1-880) doi:10.1002/9781119256489
12. Fuentes-Fernández, L., & Vallecillo, A. (2004). An Introduction to UML Profiles. Retrieved from https://www.academia.edu/9333573/An_Introduction_to_UML_Profiles
13. Pardillo, J. (2010). A systematic review on the definition of UML profiles doi:10.1007/978-3-642-16145-2_28 Retrieved from www.scopus.com
14. OASIS (2012). Web Services Quality Factors Version 1.0. Retrieved from http://docs.oasis-open.org/wsqm/WS-Quality-Factors/v1.0/cos01/WS-Quality-Factors-v1.0-cos01.html
15. OMG (2008). UML Profile for Modeling QoS and FT Version 1.1. Retrieved from https://www.omg.org/spec/QFTP/1.1
16. Jureta, I. J., Herssens, C., & Faulkner, S. (2009). A comprehensive quality model for service-oriented systems. Software Quality Journal, 17(1), 65-98. doi:10.1007/s11219-008-9059-2
17. Herssens, C., Jureta, I. J., & Faulkner, S. (2008). Capturing and using QoS relationships to improve service selection doi:10.1007/978-3-540-69534-9_25 Retrieved from www.scopus.com
18. Kritikos, K., Pernici, B., Plebani, P., Cappiello, C., Comuzzi, M., Benrernou, S., . . . Carro, M. (2013). A survey on service quality description. ACM Computing Surveys, 46(1) doi:10.1145/2522968.2522969
19. OMG (2019). UML Profile for MARTE Version 1.2. Retrieved from https://www.omg.org/spec/MARTE/1.2
20. Selic, B., & Gérard, S. (2013). Modeling and analysis of real-time and embedded systems with UML and MARTE. Modeling and analysis of real-time and embedded systems with UML and MARTE (pp. 1-287) doi:10.1016/C2012-0-13536-5.
21. Dujmović, J. (1979). Partial absorption function. Journal of the University of Belgrade, EE Dept., Series Mathematics and Physics, 659, 156-163. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/43668110
22. OMG (2014). Object Constraint Language. Version 2.4. Retrieved from https://www.omg.org/spec/OCL/2.4/
23. Cabot, J., & Gogolla, M. (2012). Object constraint language (OCL): A definitive guide doi:10.1007/978-3-642-30982-3_3
24. The Quality of Service for Web Services (QWS) Dataset v2.0. (2019). Retrieved from https://github.com/qwsdata/qwsdata.github.io/releases
25. Polska, O. V., Kudermetov, R. K., & Shkarupylo, V. V. (2020). The approach for QoS based web service selection with user’s preferences. Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series “Problems of modeling and design automation”, 16, 19-27. doi: 10.31474/2074-7888-2020-2-19-27
26. Dujmović, J. J., De Tré, G., & Van de Weghe, N. (2010). LSP suitability maps. Soft Computing, 14(5), 421-434. doi:10.1007/s00500-009-0455-8
27. OMG (2019). OMG Systems Modeling Language (SysML) Version 1.6. Retrieved from https://www.omg.org/spec/SysML/1.6/

Номер
Розділ
Статті