Розробка методу кількісного оцінювання поточного рівня безпеки польотів під час формування потоків літаків у зоні відповідальності аеропорту

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.033745

  • Абдалла А. (Abdalla A.) Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Анотація

Безпека польотів є найважливішою експлуатаційно-технічною характеристикою повітряно-транспортної системи, на яку впливає багато факторів, нестабільних і випадкових за характером, які, як правило, взаємопов'язані один з одним. Управління будь-якою властивістю складної динамічної системи, у тому числі властивістю безпеки експлуатованої повітряної транспортної системи, передбачає, як обов'язкову процедуру, кількісну оцінку (вимір) поточного значення параметрів, за якими здійснюється контроль, оскільки , згідно з основним постулатом менеджменту, контролювати можна лише тим, що вимірюється. Під час експлуатації літального апарату накопичується інформація про стан автоматичного обміну, як про об'єкт дослідження. У цьому випадку певною мірою усувається невизначеність у знаннях про об’єкт. Основною причиною невизначеності є випадковість явищ і процесів. Очевидно, що немає явищ чи подій, у яких не було б елементів випадковості. Як би точно і ретельно не фіксувалися умови експлуатації літального апарата, неможливо домогтися, щоб при повторних (продовжуваних) спостереженнях результати повністю і точно збігалися. Випадкові відхилення неминуче супроводжують будь-яке природне явище. На відміну від звичайної практики, випадковими елементами нехтувати не можна, тим більше, що результат операції залежить від великої кількості факторів і ще більшої кількості їх комбінацій. Необхідно вивчати випадкові явища, досліджувати закономірності та з'ясовувати причини випадкових появ у регулярному явищі. Знайти будь-які стабільні закономірності зазвичай дуже важко. Однак, якщо розглядати послідовність великої кількості спостережень, то виявляються досить цікаві властивості: окремі (окремі) спостереження непередбачувані, а середні результати демонструють стабільність або виражену тенденцію змін (шаблон змін), характерний для динамічних. системи.

Ключові слова: метод, безпека польотів, літак, аеропорт, система.

Список використаної літератури
1. Ruban I., Smelyakov K., Bolohova N. “Method of neural network recognition of ground-based air objects”. Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018. P. 589 – 592.
2. Sumtsov D., Osiievskyi S., Lebediev V. “Development of a method for the experimental estimation of multimedia data flow rate in a computer network”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 2, Issue 2-92, 2018. P. 56 – 64.
3. Mistry D., Modi P., Deokule K., Patel A., Patki H., Abuzaghleh O. “Network traffic measurement and analysis”. 2016 IEEE Long Island Systems, Applications and Technology Conference (LISAT).
4. Tkachov V., Tokariev V., Radchenko V., Lebediev V. “The Problem of Big Data Transmission in the Mobile "Multi-Copter – Sensor Network" System”. Control, Navigation and Communication Systems. 2017, Issue 2. P. 154 – 157.
5. Pavlenko M., Timochko A., Korolyuk N., Gusak M. “Hybrid model of knowledge for situation recognition in airspace”. Automatic Control and Computer Sciences, Volume 48, Issue 5, 2014. P. 257 – 263.
6. Gonzales R.C., Woods R.E. “Digital image processing” Prentice Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2002. 779 p.
7. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: в 2 т.; пер. с англ. Москва: Мир, 1985. 736 с.
8. Миано Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии: пер. с англ. Москва: Триумф, 2003. 336 с.
9. Захарченко М.В., Гаджиєв М.М., Басов В.Є., Мартинова О.М. та ін. Системи передавання даних. Т.1: Завадостійке кодування: підручник. Одеса: Фенікс, 2009. 406 с.
10. Korchynskii V.V., Kildishev V.I., Osadchuk E.A. “The increase of transmission protection based on multiplexing of timer signal constructions”. Наукові праці ОНАЗ, Одеса: ОНАЗ, 2018. №1. С. 93 – 97.
11. Barabash O., Dakhno N., Shevchenko H., Sobchuk V. “Integro-Differential Models of Decision Support Systems for Controlling Unmanned Aerial Vehicles on the Basis of Modified Gradient Method”. 2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). 16-18 October, National Aviation University, 2018. Kyiv, Ukraine. P. 94 – 97.
12. Обідін Д.М., Барабаш О.В. Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 1 (29). С. 133 – 136.
13. Tuyrin V., Barabash O., Openko P., Sachuk I., Dudush A. “Informational Support System for Technical State Control of Military Equipment”. Proceedings of 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)”, October 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. P. 242 – 244.
14. Захарченко Н.В., Гордейчук В.В., Севастеев Е.А. Увеличение информационной ем-кости найквистового элемента при передаче двусимвольных ансамблей таймерными сигнала-ми. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. № 2(26). 2016. С. 21 – 26.
15. Tyurin, V., Martyniuk, O., Mirnenko, V., Open’ko, P., Korenivska, I. “General Approach to Counter Unmanned Aerial Vehicles”. 2019 IEEE 5th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD). 2019. P. 75 – 78.

Номер
Розділ
Статті