Удосконалення інформаційної технології для підвищення функціональної стійкості мережі за допомогою теорії графів

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.034653

  • Ільїн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Балашова Є. О. (Balashova Ye. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Чепур М. К. (Chepur M. K.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Жебка В. В. (Zhebka V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Корецька В. О. (Koretska V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано удосконалення інформаційної технології для підвищення функціональної стійкості мережі за допомогою теорії графів та розроблено геоінформаційну систему моніторингу стану мережі на основі теорії стійкості.
Суть удосконалення інформаційної технології полягає в тому, щоб забезпечити постійний доступ користувачів до мережі. Для роботи використовується побудова мережі на основі графів, що складається з вузлів та ліній зв’язку між ними за допомогою геоінформаційної системи моніторингу мережі. З розвитком інформаційних технологій з’явилися геоінформаційні системи, що забезпечують управління та відображення просторових даних. Використання ГІС веде до збільшення кількості користувачів цих систем, що збільшує і кількість інформації, що передається мережами.
Головним фактором ГІС є відмовостійкість – властивість системи, що дозволяє їй продовжувати працювати в разі виникнення помилки. Ефективна робота мережі залежить від стійкості до зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на мережу. Функціональна стійкість визначається вчасним перерозподілом ресурсів між вузлами з метою виконання своїх основних задач впродовж заданого інтервалу часу. Аналіз існуючих методів показав, що методи мають досить складний алгоритм реалізації та розрахунок для зв’язності шляху. Це не дає змогу виявити проблему швидко та забезпечити доступ до мережі в короткий час.
Розроблено систему моніторингу, що дозволить вчасно виявляти поломку на лінії, повідомити про це, та перекинути сигнал на інші лінії та вузли. Цілями розробки є: моніторинг функціональної стійкості мережі, сповіщення про несправності, знаходження нових оптимальних шляхів для передачі сигналів.
Створена система забезпечує можливість надійного функціонування мережі весь час. Система містить весь необхідний пакет інструментів для спеціаліста, який буде працювати з додатком.

Ключові слова: геоінформаційна система, теорія стійкості, теорія графів, відмовостійкість, інформаційна мережа.

Список використаної літератури
1. Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем / Ю.В. Кравченко, О.В. Барабаш // Труди академії. – Київ: НАОУ, 2002. – № 40. – С. 225-228.
2. Барабаш О.В. Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі / О. В. Барабаш, І. П. Саланда // Зв'язок. - 2015. - № 2. - С. 9-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zvjazok_2015_2_4
3. Жебка В.В. Моніторинг сталості інформаційно-телекомунікаційної системи і опрацювання заходів її захисту від небезпек / В. В. Жебка, П. В. Анахов // Метрологія та прилади. – 2021. – №1(87). – С. 23-29.
4. Козак М.М. Лінійні споруди зв’язку / М. М. Козак. Під ред. С. Б. Доброчинського, Г. М. Петрунчака. – Вінниця: 2009. – 317 с.
5. Собчук, В.В., Мусієнко А.П., Ільїн О.Ю. Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством. // Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2018. - №4. – С. 53-61.
6. Королев А.В., Кучук Г.А., Пашнею А.А. Адаптивная маршрутизация в корпоративных сетях. – Харьков: ХВУ, 2003. – 224 с.
7. Лаврут О.О. Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі представленій в тензорному вигляді / О.О. Лаврут // Військово-технічний збірник.- Львів: АСВ, 2015.- Вип. 12/2015. – C. 27-33.
8. Подліпаєв В. Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу// Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 2019. - № 2(54). – С.12-17.

Номер
Розділ
Статті