Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі

  • Лещенко О. О.

Анотація

У роботі представлено результати моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі за двома обраними критеріями якості з допомогою математичного пакету Maтlab та вбудованого додатку Simulink. Проаналізовано параметри системи управління, визначено варійовані та основні параметри. Розглянуті основні етапи проектування інфокомунікаційних мереж. При описі цільової функції використано математичний апарат теорії катастроф, який дозволяє дослідити стійкість системи, відносно непередбачених змін структури системи та стрибкоподібних переходів.

Ключові слова: система управління, інфокомунікаційна мережа, цільова функція, математичне моделювання, теорія катастроф

Номер
Розділ
Статті