Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі

  • Варфоломеєва О. Г.
  • Лісковський І. О.

Анотація

У статті розглянуто метод, що дозволяє розрахувати системні параметри для системи черг в мережному вузлі, що функціонують з використанням MDRR, WRED. Як параметри використовується імовірність знаходження системи черг в конкретних станах, середнє число байт, що знаходяться в черзі, середня продуктивність системи черг, середній час затримки. Запропонований метод дозволяє визначити основні параметри системи черг, які базуються на основних алгоритмах передачі даних в пакетних мережах, що дозволить провести аналіз ефективності використання мережних ресурсів, а також визначити якість наданої послуги для заданої інтенсивності надходження пакетів на вхідний інтерфейс мережного елементу.

Ключові слова: передача даних, пакетна мережа, аналітична модель, система черг, продуктивність, якість обслуговування, імовірність втрати пакетів, QoS, MDRR, WRED

Номер
Розділ
Статті