Метод нечіткого виведення при забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах

  • Соболевський Г. Г.

Анотація

В роботі удосконалено метод нечіткого виведення знань при забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах, який базується на ідеї побудови графу блоків інтелектуальної системи на основі упорядкованості процесів управління та ієрархії підпорядкованості різних блоків системи при їх функціонуванні. Метод реалізує схему дедуктивного виведення. Даний підхід враховує ієрархічну організацію інтелектуальної транспортної системи та нечіткість даних, що дозволяє здійснювати прийняття рішень на основі інформації різнорідних джерел в умовах динамічної зміни цілей управління у реальному часі.

Ключові слова: водний транспортний засіб, інтелектуальна система, дедуктивний метод, управління, нечітка множина

Номер
Розділ
Статті