Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж

  • Толубко В. Б.
  • Беркман Л. Н.
  • Комарова Л. О.
  • Орлов Є. В.

Анотація

Розглядається метод багатокритеріальної оптимізації багаторівневих мереж, який дозволяє здійснити векторний синтез системи управління (СУ) програмно-конфігурованих мереж. Визначено, що процес пошуку оптимального розв’язання в задачах проектування як при багатокритеріальній оптимізації, так і при врахуванні випадкових чинників практично зводиться до числового розв’язання детермінованої задачі нелінійної оптимізації. Розроблено метод визначення результуючої цільової функції, який дозволяє здійснити векторний синтез СУ інфокомунікаційної мережі. Показано, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на оптимальній кількості показників якості, які доцільно враховувати при синтезі.

Ключові слова: програмно-конфігурована мережа, SDN, система управління, багатокритеріальна оптимізація, векторний синтез, цільова функція

Номер
Розділ
Статті