Визначення оптимального маршруту для забезпечення надійності системи управління безпроводовими мережами

  • Гайдур Г. І.

Анотація

Визначено, що для системи управління безпроводовими мережами найбільш ефективною є топологія Mesh. Проведено аналіз роботи мережного обладнання на базі безпроводових пристроїв Mesh-мереж. Показана необхідність динамічної зміни маршруту обслуговування трафіка передачі службових повідомлень. Запропонований алгоритм знаходження оптимального шляху за приведеною пропускною спроможністю. Алгоритм дозволяє знайти оптимальний шлях з урахуванням двох параметрів – надійність та пропускна здатність. Застосування алгоритму забезпечує підвищення надійності системи управління безпроводовими мережами при передачі службових повідомлень.

Ключові слова: безпроводова мережа, топологія, Mesh, система управління, граф, пропускна здатність, надійність, оптимальний маршрут

Номер
Розділ
Статті