Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта

  • Семко В. В.
  • Чепіженко В. І.

Анотація

Запропоновано та досліджено математичну модель переміщення динамічного об’єкта в просторі спостереження. За результатами дослідження математичної моделі визначено параметри, які при певних припущеннях визначають співвідношення, що описують простір керованих станів в фізичному просторі переміщення об’єкта управління. В процесі дослідження визначено спосіб однозначного взаємного відображення параметрів, які характеризують переміщення динамічного об’єкта.

Ключові слова: математична модель, простір гарантованого управління, динамічний об'єкт, об'єкт управління, інформаційна множина

Номер
Розділ
Статті