Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів

  • Вовк О. О.

Анотація

Досліджені основні сучасні підходи до розрахунку коефіцієнтів важливості. Визначені переваги та недоліки методу аналізу ієрархій для подальшого використання у дослідженнях стеганографічних методів. Розрахована та графічно відображена висока кореляція оцінок експертів за принципом ранжування факторів, прямої розстановки та методу аналізу ієрархій. Показано, що процедура усереднення не грає суттєвої ролі для визначення вагових коефіцієнтів.

Ключові слова: коефіцієнт важливості, впливаючий фактор, стеганографічні методи, метод аналізу ієрархій, кореляція, усереднення, експертна оцінка

Номер
Розділ
Статті