Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад

  • Толубко В. Б.
  • Беркман Л. Н.
  • Козелков С. В.
  • Дищук А. С.

Анотація

Розглянуті два методи вирішення задачі синтезу інваріантних до адитивних завад систем зв’язку з постійними параметрами: оптимізація за середньоквадратичним критерієм та оптимізація за рівномірним критерієм. Запропоновані математичні моделі методів, які відносяться до класу задач нелінійного програмування. Показані шляхи удосконалення запропонованих методів на основі введенням певних обмежень, які залежать від фізичного змісту розв'язуваної задачі.

Ключові слова: оптимальний сигнал, когерентний прийом, адитивна завада, середньоквадратичний критерій, постійний параметр

Номер
Розділ
Статті