Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA

  • Сайко В. Г.
  • Дікарєв О. В.
  • Лисенко Д. О.
  • Грищенко Л. М.
  • Дакова Л. В.
  • Кравченко В. І.

Анотація

На основі аналізу адаптаційних механізмів, що відбуваються в системах безпроводового зв'язку нового покоління, розроблено вдосконалений метод, який дозволяє визначити оптимальні параметри сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA. Метод забезпечує можливість суттєвого пониження ймовірності переривання зв'язку при передаванні особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах гранично низьких відношень сигнал-шум та обмеженої кількості частотних каналів.

Ключові слова: безпроводовий зв'язок, когнітивна радіомережа, сигнал OFDMA, підносійні підканалу, частотне рознесення, завадостійкість, відношення сигнал-шум

Номер
Розділ
Статті